Árpádházi Szent Margit Nőszövetség

MAROSVÁSÁRHELY IV. : SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN PLÉBÁNIA

Alakulás, Vezetői Tevékenység

 A Katolikus Nőegylet megálmodója és elindítója néhai Nt. Lestyán Ferenc vikárius úr volt, aki látta, hogy milyen nagy szerepet tőltenek be a nők az Egyházi élet tevékenységében, hogy nem csak imáikra, hanem szociális, karitativ munkájukra is igen nagy szükség van.

1992-ben alakultunk, 31 taggal, Éltető Erzsébet tanárnő kezdeményezésére. A nőegylet elnöknő Márton Mária, alelnöknő Báciu Erzsébet, titkárnő Török Mária személyében.

Az akkori Marosvásárhelyi segédlelkész, ma Nyárádremetei plébános, Dr. Köllő Gábor  plébános úr javaslatára Árpádházi Szent Margitot választottuk védőszentüknek és pártfogónknak Köllő Gábor atya nőegyletünket felavatta és imájában Isten áldását kérte munkánkra.

          Az évek folyamán Ilonka Géza minorita atya, T. Nagy József plébános, Nt. Csató Béla esperes T. Pap László plébános , néhai Braun Jenő c. esperes, András István, Czikó László, valamint Sebestyén Ágoston segédlelkészek vezetésével, irányításukkal  dolgoztunk.

2010. augusztus 1.-től Balázs  Ferenc  helyi plébános a nőegylet lelki vezetője.

 

Jelenleg 35 tagja van a nőszövetségnek, melyből kb. 15 aktiv.

Aktivitás:

 

 

 Karitatív tevékenységeink:

 

 

    ElnökasszonyDanguly Berta

 

 Imádság:

                              Adj nekem Uram-buzgalmat-Téged keresni.

                             Bölcsességet-Téged követni.

                             Lelket–Téged–ismerni.

                             Tekintetet–Téged–látni

                             Életet mely Neked tetszik

                             Kitartást a végsőkig

                             És boldog véget!!!!!     

                                                                    Ámen.

         

Isten áldása, szeretete és megtartó ereje legyen velünk,  kísérjen bennünket, életünk  minden napján, segítsen elhatározásainkban és munkánkban.

 

Nőszövetségünk aktiv tagjai 2016.-ban

 

 

Márton Mária

0365-426623

Danguly  Berta

0365- 803319

Baciu Erzsébet

0365- 802784
0742- 175852

Balla Magda

 0741- 738314

Bíró  Irén

0365- 431386

Both  Mária

0365- 807157

Csató  Klára

0365- 409382

Hajdó  Magda

365- 803334

Hegedüs  Mária

0365- 431721

Kelemen Anna ( virágos)

0365- 410862

Kelemen Anna

0365- 433228

Laczkó  Erzsébet

0365- 428824
0265- 240323

Máthé  Rózália

0365- 809027
0770- 211394

Magdás  Rózália

0365- 408416

Nagy  Ágota

0365- 420481
0265- 254473

Naphegyi  Katalin

0365- 420717

Pál- Antal Zsuzsánna

0365- 410731
0265- 244376

Szakács Anna

0365- 431756

Simionescu  Erzsébet

 0265- 247005

Somesan Anna

0365- 420458

Török  Mária

0365- 807356

Tuta  Anna

 0265- 255622

Vizi Zsuzsánna

0365- 420140
0265- 243777

Kién  Ágnes

 

Bereczki Elza

0365- 408834

Fülöp Rozália

0365- 422885
0743- 510143

Balázs Juliánna

0365- 881674
0756- 203064

 

 

 

 

 
 
 
Szent Kozma és Damján
created by btz.ro