Évvégi beszámolók

Évvégi beszámoló és hálaadó szentmise

 2016. dec.31.

 

A. Lelki megvalósítások a 2016. évben

Köszönet a fogadtatásért és a hívek adományáért.

 

 

 

B. Anyagi megvalósítások:

 

Balog László, a Sapientia Egyetem Csíkszeredai Helyszíne egyetemi könyvtárának igazgatója ezt megelőzően az augusztusi-szeptemberi hónapok folyamán átválogatta a teljes könyvtárállományt és könyvtártudományi, könyvtárszakmai szempontok szerint rendszerezte azokat, majd a könyvek egy részét, kb. 1500. példányt eljutattunk ajándékba a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumnak a régi könyvtárpolcokkal együtt.  Szakkönyveket adományoztunk továbbá a Sapientia Egyetem Csíkszeredai Helyszíne részére is.

A megmaradt könyvek új polcrendszerre kerültek, majd az Önkormányzathoz beadott pályázat által megnyert 27.000 lei támogatással, valamint az Elektro Leit, Eldi SRL., Balint Trans és magán személyek támogatásával a könyvtártermet, káplánszobát, Kápolnát, előteret, irodákat, fürdőt felújítottuk, (falfestés, ablakcsere, gipszkartonozás, ledes villanytestek kicserélése, 24 dugaljzat elhelyezése a könyvtárszobában, szalagfüggönyök  elhelyezése a Könyvtárteremben, Kápolnában, gyóntató teremben,  illetve lambéria a Kápolnában, valamint  az üvegkorpusz megvilágítása a Kápolnában)

Létrehoztuk a Jakab Antal Kulturális Központot a könyvtárteremben, és elláttuk Multimédiával (vetítővászon, projektor, hangfalak, szélessávú Internet, új székek, stb.)

MINDENÉRT LEGYEN HÁLA AZ IRGALMAS, SZERETŐ ÉS GONDVISELŐ JÓ ATYÁNAK.

Isten fizesse adományaikat!

 

 

C. Statisztikai adatok a 2016- os évből:

 

 

          Szentségekkel ellátva férfi:             0

          Szentségekkel ellátva nő:              10

         Szentségekkel ellátatlan férfi:     12

         Szentségekkel ellátatlan nő:       10

 

 

          Hálás köszönet a híveknek, hogy a 2016-os évben is lehetőségeikhez mérten anyagi hozzájárulásukkal támogatták egyházközségünket és a F.H. által meghírdetett gyűjtések alkalmával is példásan adakoztak. Isten fizesse!

 

          Köszönöm Elekes Gyöngyi kántornőnek, az Énekkarnak, Hatsek Levente főgondnoknak és az Egyháztanácsnak, Kátai Edit titkárnőnek, Dr. Bucsa Mária hitoktatónőnek, Danguly Bertának a Nőszövetség elnökének és a Nőszövetség tagjainak,  a női és férfi Rózsafűzér-csoportoknak,  a Kolping-csoprotnak,  az Ifjúsági csoportnak, az iskolás és minisztráns gyermekeinknek az évi tevékenységüket, nem utolsósorban édesanyámnak a szerető gondoskodását és munkáját. Isten fizesse mindannyiuknak.

 

                                                                                       Balázs Ferenc

                                                                               plébános

 

          Kelt: Marosvásárhely, 2016. December 31

 
 
 
Szent Kozma és Damján
created by btz.ro