Kolping család

Szent Kozma es Damján Kolping család

 ,,A keresztény ember nem csak azért van ezen a világon,hogy itt jól érezze magát hanem azért, hogy hasson, dolgozzon és alkosson Isten dicsőségére és az embertársai valódi hasznára‘‘

Adolf Kolping

  

       A bemutatkozás előtt szeretném röviden ismertetni a Kolping szervezetet és mozgalmat. A Kolping-mozgalmat Adolf Kolping (1813-1865) német katolikus pap alapította, amikor 1846-ban Johann Breuer tanítóval megalapította az első Katolikus Legényegyletet.

Célja az volt, hogy segítsen az ipar gépesítése folytán munka nélkül maradt embereken. Továbbképezze őket, munkahelyhez juttassa, hogy családot alapíthassanak, és tudjanak beilleszkedni a társadalomba.

Az alapítás után a Kolping-szervezet gyorsan elterjedt Németországban és azután más európai országokban is megjelent. 1854-ben megalakult az első Legényegylet Magyarországon. 1858-ban Bukarestben és 1859-ben Temesváron alakult az első katolikus Kolping Legényegylet.

          Ma már a világ 50 országára terjed ki  a Kolping szervezet, több kontinenst behálózva. Magyarországon 80 Kolping család müködik, 4000 taggal, Romániában pedig 90 Kolping család létezik, 5000 taggal.

          A Kolping családok egyházmegyei szervezetekbe és országos szervezetekbe tömörülnek,  az országos szervezetek hálózata alkotja a Kolping Nemzetközi  Vilagszervezetet, amelynek a központja Kölnben van.

Minden Kolping családnak  2 vezetője van, egyházi vezetője a prézes, aki az egyházközség plébánosa, és egy világi vezető a világi elnök.

          A Kolping szervezet alapítóját, Adolf Kolpingot 1991. oktober 27-én II. János Pál pápa boldoggá avatta, és most van folyamatban a szentté avatása.

A Kolping-szövetség nem egyéb, mint egy katolikus, családközpontú, és az egész életet végigkísérő hívőképző, feladatokat megoldó közösség, demokratikus szervezet. A Kolping-mozgalom célja, hogy  képessé tegye a tagokat arra, hogy jó keresztényként helyt álljanak a világban, és így a munkában, a házasságban, a családban, az egyházban, a társadalomban, és az államban egyaránt.

          A mi Kolping családunk,  a Szent Kozma es Damján Kolping család 2002. februárjában alakult meg, főtisztelendő Braun Jenő plébános úr vezetésével, ő volt a lelki vezetőnk.

4 család és 17 személy képezte a kezdeti Kolping családot. Később új tagok belépésével ez a keret felduzzadt 12 családra és 39 tagra. A Kolping család lelki vezetését később a plébános úr elfoglatsága miatt  átvette Voiculescu Cristian káplán, s így még jobban fellendült és megélénkült Kolping családunk élete.

           Czikó László káplán úr ideje alatt havonta kétszer tartottunk talákozót.

Az egyházközség fontosabb tevékenységein mindig résztvettünk.

 

Mottónk:

 ,,A szeretet tetteivel kivánjuk embertársainkat, egyházunkat   és Istent szolgálni. Össze kell fognunk ha olyat szeretnénk tenni, ami az egyén erejét és lehetőségeit meghaladja‘‘

 Adolf Kolping

Világi elnök: Nagy József

 

Ha szeretnél a Kolping-közösség munkájában résztvenni, jelentkezz a plébánián. Szeretettel várunk!!

 
 
 
Szent Kozma és Damján
created by btz.ro