Plébános

BALÁZS FERENC plébános rövid önéletrajza

plebanos 2.

Személyes adatok:

          Balázs Ferenc vagyok, Ditróban születtem, 1964. április 16.-án. Édesapám  boldogemlékű Balázs Ferenc, édesanyám Szőcs Mélik Juliánna. Egy fiútestvérem van, Balázs István, aki hat évvel idősebb nálam.

          A plébános édasanyjaElemi és középiskoláim egy részét szülőfalumban, Ditróban végeztem, a tizenegy és tizenkettedik osztályt pedig Gyulafehérváron, a Teológiai Líceumban, akkori nevén, Kisszeminárium (Kántoriskola).  1982 – ben érettségiztem Gyulafehérváron a Kántoriskolában.

          Érettségi után kilenc hónapot katona voltam Zilahon, évfolyamtársaimmal együtt.

          1983 őszén keztem meg tanulmányaimat Gyulafehérváron, a Hittudományi Főiskolán, 1989. június 25.-én, boldogemlékű Dr. Jakab Antal megyéspüspök 21 társammal együtt pappá szentelt, a gyulafehérvári Székesegyházban.

          Első ünnepélyes szentmisémet szülőfalumban, a ditrói Jézus Szíve templomban mutattam be, 1989. július első vasárnapján.

 1989 -  1990 ben Kézdivásárhelyen a  Kanta utcai Plébánián, 1990 - 1992 Gyimesközéplokon, 1992 - 1993 Szászrégenben, 1993 - 1997 Kolozsváron a Szent Mihály templomban voltam segédlelkész és az akkori Római Katolikus Líceum első végzős osztályának osztályfőnöke, majd 1997 - 2010 között  a Kisküküllő-menti Szentdemeter, Egrestő, Kiskend, Nagykend, Balavásár, Kelementelke, Szásznádas, Koród, Koródszentmárton  plébánosa.

          2010. augusztus 1- től vagyok a marosvásárhelyi Cserealja  (Tudori), Szent Kozma és Damján Plébánia templom plébánosa.

           Pappászentelésem 25.- évi jubileumát 2014. július 6.-án tartottam a helyi Plébánia templomban.

          Híveim száma a Materben 2800 fő, beleértve a gyermekektől az idős korosztályig. Egy Leány egyházközség tartozik a plébániához,  a város melletti,  Koronka Község, ahol a katolikusok száma 70 fő.

          Egyházközségünknek 19 tanácsosa van, emelett  eredményesen müködő aktív Nőegylet, Rózsafüzér-csoportok, 4 női és egy férfi csoport, Kolping-közösség, Ifjúsági-csoport, Énekkar, és Caritas is müködik.

          Van két felavatott akolitusa is egyházközségünknek, Nagy László István és Szekeres Dénes személyében.

          A plébánia háztartását  19 éve édesanyám, Balázs Julianna vezeti, akinek Isten után nagyon sokat köszönhetek.

 

Az egyházközség tevékenységéről, dióhéjban:

          A Nőegylet és a Rózsafüzér-csoportok minden szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért, vasárnap, ünnepnap és hétköznap is. A Nőegylet minden évben két alkalommal találkozik az országos találkozókon, minden tavasszal Kolozsváron, a Szent Mihály plébánián, ahol lelkigyakorlaton veszünk részt mindannyian, valamint minden év őszén, az ország valamelyik vendégként fogadó Plébániáján ahol az elnök asszonyok beszámolnak az évi tevékenységről.

          Betegek látogatása, árvaházak segítése, adventi koszorúfonás, templomtakarítás, ökumenikus imaheteken való résztvétel, templombúcsú alkalmával a vendégek fogadása és megkínálása , örökös szentségimádáson való résztvétel, farsangi és szüreti bál megszervezése, énekkarral közösen, évi zarándoklatokon való résztvétel,  és még nagyon sok hasznos tevékenység mind-mind az ő feladatuk. A felsoroltakat, természetesen, az Egyháztanács és a  Rózsafüzér-csoportokkal közösen végzik.

          Külön kiemelem az Énekkar tevékenységét is, akik nem csak nagy ünnepeken, Karácsony, Húsvét,  és a búcsúnk alkalmával énekelnek, hanem más egyházközségekben is  gyakran vendégszerepelnek.

------      

          Papi tevékenységem legszebb, lélekemelő munkájához a szentmisék végzése után az idősekkel és a betegekkel való foglalkozás, látogatás, gyontatás, áldoztatás tartozik.

          Miden hónap első csütörtökén és péntekén látogatom a betegeket. A plébániai hittanórák is papi életem örömforrásai, különösen az elsőáldozókkal és bérmálkozókkal való foglalkozás.

          A házasságra jelentkezőkkel való foglalkozásra, valamint a keresztelésre való felkészítőkre is komolyan készülünk.

          A családok látogatása, hivek megkeresése nagyrészt a házszentelések alkalmával történik.

          Az iskolai hitoktatást teljes egészében Dr. Bucsa Mária hitoktatónő végzi, akit mindenben messzemenőleg támogat az egyházközség.

 

          Az ifjúság vezetője és összetartója Bereczki  Zsolt, aki minden héten csütörtökön eredményesen foglalkozik a fiatalokkal a templomban kialakított Kápolnában.

          A papi közösséget is ápoljuk Marosvásárhelyen. Minden hónapban egy alkalommal találkozunk valamelyik paptestvérnél, ima,  elmélkedés, papi életünk örömeinek, nehézségeinek, megosztása, programok  megbeszélése és közös vacsora céljából. Ezért is mindannyian hálásak vagyunk, hiszen mindannyian örömmel tealálkozunk egymással.

          Ami a jövőt illeti, igyekszünk mindannyian  Isten dicsősőgére és a lelkek javára dolgozni, az Úr szőlőjében, de nem csak paptestvéreimmel együtt, hanem közeli munkatársaimmal, a személyzettel, Isten akarta és tervei szerint. Nekik szintén köszönettel tartozom.

 

 
 
 
Szent Kozma és Damján
created by btz.ro