Jakab Antal Kulturális Központ

„Jakab Antal püspök személyes emlékeinkben.” Folyóirat bemutató és a  70 éves Prof. Dr. Vencser László atya köszöntése.

Varga Gabriella visszaemlékezése Jakab Antal püspök úrra:

    Nem tudom, önök közül ki emlékszik vagy ki találkozott vele. Egy viszonylag alacsony ember volt. Amikor Jakab Antalra gondolok, akkor két arc jelenik meg előttem egyszerre: egy végtelenül komoly, már-már túlzóan, tehát a szokásosnál sokkal komolyabb arc és egy végtelenül mosolygós arc.

    A komoly arcot a szentmisék alatt láttam, úgy volt jelen az oltárnál mintha nem is ebben a világban lenne, és ahogy kilépett a templomból megjelent az arcán az az örök mosoly, ami miatt őt Ditróban – káplán korában is – úgy nevezték, hogy a mosolygós káplán. Végtelenül jó humora volt, annak ellenére, hogy megjárta a börtönöket, 13 éven keresztül börtönben volt, meg tudta őrizni ezt a vidám természetét, rengeteget tréfálkozott, viccelődött.

    Amikor mi Gyulafehérváron jártunk én Marosszentgyörgyön laktam egyébként és nagy öröm számomra, hogy 31 év után éppen ma visszatértem Marosszentgyörgyre, mert noha itt éltem sokáig, az utam nem vezetett erre mindezidáig, – mert a rokonok majdnem mindenki Kilyénfalván él és odajárok haza, – de ma eljutottam 31 év után abba a templomba ahol engem Jakab püspök bérmált és ahol elsőáldozó voltam annak idején.

   Én gyerekkoromban már megtapasztaltam őt és az ő szeretetét, majd Gyulafehérváron is megtapasztaltuk, mindannyian, hogy mennyire tud a gyerekekkel bánni és megengedte, hogy az írógépéhez üljünk, majd együtt römiztünk esténként.

    Volt egy házaspár, Kerner Feri bácsiék, ők nem messze, a püspökségtől laktak, minden szombaton átjöttek és römiztünk, tehát, hogy vidám volt, mosolygós volt, tréfálkozott, de komoly is volt, amikor komoly dolgokról volt szó, nagyon-nagyon szigorú volt.

  Amikor Budapestre költöztünk, Ő mindenképpen szerette volna, hogy továbbtanuljak. Épp az érettségi évében költöztünk Budapestre, édesanyám második házassága révén, 1986-ban és hát nekem esélyem se volt Budapesten bármit is elvégezni, lévén hogy itthon román líceumban érettségiztem. De ő, Jakab Antal püspök küldött nekem egy Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet c. vaskos kötetet és nem azt írta a kísérőlevélben, hogy ezt el kell olvasni, hanem azt írta, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát nagyon-nagyon szigorú volt, nagyon elvárta tőlünk, hogy tanuljunk. A tudásszomjat nagyon elvárta.

    Ugyanakkor nagyon kedves emlék, hogy amikor átutazott Budapesten, gyakran nálunk éjszakázott. Én a húgommal egy szobában aludtunk és egyik reggel megjelent Jakab Antal püspök a csukott ajtó mögött és elkezdte énekelni nekünk, hogy Jó reggelt kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok és ezt végig is énekelte. Ez volt nekünk az ébresztő szerenád.

    Hihetetlen, hogy a mindennapokban hogy tudott viselkedni, nagyon kedves, ő maga is nagyon nagy tudású, ugyanakkor nagy tudást elváró, gyerekeket kedvelő, mindenkivel szót értő ember volt.

Csak pozitívumokat tudok róla mondani. 

 

Danguly Berta, Nőszövetségi elnökasszony visszaemlékezése Jakab Antal püspök úrra:

 

Jakab Antal Kulturális Központ nyílt Marosvásárhelyen

Keresztény Élet Portál – 2017. március 6.

 

    Február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, szűk két héttel Jakab Antal püspökké szentelésének negyvenötödik évfordulója után és bő két héttel születésének száznyolcadik évfordulója előtt a tiszteletére Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján-plébánián ünnepélyes keretek között Kulturális Központot avattak. Az álom megálmodója és valóra váltója a ditrói születésű Balázs Ferenc plébános és Balog László történész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai helyszínének könyvtárigazgatója. A Központ megnyitásával a főegyházmegyében – a kilyénfalvi könyvtárat és emlékszobát nem számítva – a csíksomlyói Jakab Antal Házzal együtt immár két nagy létesítmény viseli néhai püspökünk nevét.

    „Balog László jó néhány hónapja tevékenykedik egyházközségünkben, plébániai könyvtárat hozott létre, rendszerezte a több ezer kötetes állományt. A plébánia a közelmúltban felújította és modernizálta a templom terében található helyiségeket; itt álmodtuk meg Balog Lacival ketten a Jakab Antal Kulturális Központot, amelynek konferenciaterem, könyvtár és multimédia alkotják majd az alappilléreit” – tájékoztatott terveikről Balázs Ferenc plébános még tavaly ősszel. Elmondta azt is: céljuk volt, hogy a csíksomlyói Jakab Antal Ház, illetve Kilyénfalva/Tekerőpatak-koordinátákat továbbhúzzák és Marosvásárhelyen méltó, emléket ápoló intézményt hozzanak létre.

      Álmukat valóra váltották: hosszú és alapos előkészület után, összefogás és sok elvégzett munkafázis eredményeként 2017. február 25-én, szombaton ünnepélyes keretek között megnyílt Marosvásárhely-Cserealján (a Tudor-negyedben) a Jakab Antal Kulturális Központ. Az avatóünnepség helyszínéül szolgáló, igényesen kialakított és színvonalasan berendezett, az eseményre zsúfolásig megtelt könyvtárteremben Balázs Ferenc plébános áttekintette Jakab Antal püspök életútját, az újólag bekeretezett Jakab Antal-portré és a helyiség megáldását végző Oláh Dénes főesperes pedig a főpásztorral kapcsolatos személyes emlékeiből osztott meg néhány érdekeset. Balog László részletesen ismertette a Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) tevékenységét, valamint bemutatta a hallgatóságnak az egyházközség megújított honlapját (www.szentkozmaesdamjan.ro).

    A JAKK társelnöke, Vencser László volt gyulafehérvári teológiai tanár és kanonok, az ausztriai idegen nyelvű lelkészségek országos igazgatója üzenetlevélben köszöntötte az egybegyűlteket, amelyben kifejezte: a Központ szép küldetést vállal és teljesít: őrzi és továbbadja a nagy püspökünk által vallott értékeket. Mindehhez a Keresztény Kör nevében támogatásáról biztosította az új Központ vezetőit.

    A megnyitón Novák Csaba Zoltán szenátor történészként felajánlotta, hogy szívesen tart előadást az 1984-ben fiatalon – 43 évesen – elhunyt Pálfi Géza mártír sorsú, hitvalló papról, akinek Denisa Bodeanuval együtt szekuritátés dossziéját kutatták. A felajánlást a Központ szívesen fogadta, Balog László történészként a moderátori szerepet örömmel vállalta. Az előadást a Húsvét utáni időben szándékoznak megtartani.

    Szintén megtisztelte jelenlétével és biztató szavakkal szólt hozzá az eseményhez Vass Levente parlamenti képviselő, továbbá részt vett az ünnepségen a felújítást támogató önkormányzat képviseletében Peti András tanácsos, a megyei tanács részéről pedig Burján Erika titkárnő. Képviseltette magát a város papsága, a felújításhoz támogatást nyújtó cégek és az RMDSZ. Kilyénfalváról, Jakab püspök szülőfalujából négytagú küldöttség érkezett: Jakab László​, a püspök unokaöccse és felesége, Anna, keresztfiuk, Marthy Attila és az ő sógornője, Marthy Elza. A Jakab Antal által alapított búzásbesenyői egyházközséget Czikó László plébános képviselte. Tudósítóként jelen volt az Erdélyi Magyar Televízió Hitélet című műsorának stábja Szabó Éva szerkesztő-riporter vezetésével, Tóth Béla, a Marosvásárhelyi Rádió Hitvilág című adásának szerkesztő-műsorvezetője, valamint Bereczki Szilvia segítő nővér, újságíró a kolozsvári Verbum Kiadótól.

    A rendezvény ünnepélyességét a plébánia énekkara, a Lokuszta házaspár zenei szolgálata és Zágoni Bernadett V. osztályos tanuló versmondása emelte; a diáklány Reményik Sándor Akarom című költeményét szavalta el. Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, többkötetes költő Emberóriás címmel verset írt az alkalomra, amit fel is olvasott.

    Az új létesítmény célkitűzései között szerepel Jakab Antal püspök emlékének ápolása, az ő és más erdélyi hitvalló, vértanú papok szellemi hagyatékának gondozása, a róluk szóló szakirodalom gyűjtése, őrzése, továbbá szakmai értekezletek, megyei és akár országos tanulmányi vetélkedők, emlékkonferenciák, könyvbemutatók, szavalóversenyek, képkiállítások rendezése, nőegyleti találkozók, Kolping-rendezvények, ifjúsági találkozók szervezése, ministránsokkal, hittanosokkal való foglalkozás. A multifunkcionális közösségi teremben filmklub is működni fog.

 

Varga Gabriella

Fotók: id. Szászgáspár József

 

LINK

 http://www.keresztenyelet.hu/v/jakab-antal-kulturalis-kozpont-nyilt-marosvasarhelyen/

 

 

Kedves Ünneplő Közösség!

Öröm töltötte el a szívemet, amikor arról értesültem, hogy a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján-plébánián f. év február 25-én a Jakab Antal Kulturális Központ avatóünnepségére kerül sor. Köszönöm a meghívást erre a nagyszerű eseményre. Szolgálati elfoglaltságom miatt személyesen nem lehetek jelen, de lélekben együtt ünnepelek a jelenlévőkkel, és remélem, hogy e sorok által kifejezhetem azt a nagy megbecsülést, amit az intézmény megálmodói és alapítói iránt érzek.

Dr. Jakab Antal püspököt, aki Ditróban, szülőfalumban kezdte papi tevékenységét, már szeminaristaként mint tanáromat Gyulafehérváron megismerhettem, majd jelen lehettem Rómában a püspökké szentelésén, és azt követően teológiai tanárként közeli munkatársaként megtapasztalhattam népünk és egyházunk iránti ragaszkodását, aki Isten Szolgája Márton Áron méltó utódaként megalkuvás nélkül vezette főegyházmegyénket a kommunista diktatúra utolsó évtizedében és bölcsességével  átvitte azt a szabadságba. Mindig művésze volt a megfontoltságnak, a gondolatok formába öntésének. Arra törekedett, hogy az embereknek Isten üzenetét oly módon közvetítse, hogy abból hitüket, mindennapi életüket megerősíthessék.

Jakab Antal püspök nemcsak életében, hanem ma is üzen volt híveinek, és mindazoknak, akik emlékét felelevenítik.

Ma, amikor a Jakab Antal Kulturális Központ itt Marosvásárhelyen a kapuit megnyitja, köszöntöm mindazokat, akik erre az ünnepségre eljöttek és ennek a központnak a szolgáltatásait a jövőben igénybe veszik. Külön köszöntöm a Szent Kozma és Damján-plébánia közösségét Balázs Ferenc plébánosával együtt, aki földimként Balog Lászlóval együtt felkarolta ezt a nemes ügyet. Mindketten mint volt tanítványaim továbbviszik a stafétát és nem engedik feledésbe menni főegyházmegyénk egyik nagy püspökének nevét. Hála illeti őket mindezért.

A marosvásárhelyi Jakab Antal Kulturális Központ a mai naptól szép küldetést vállal és teljesít: őrzi és továbbadja a nagy püspökünk által vallott értékeket.

A Jakab Antal Keresztény Kör, annak társelnöke, Varga Gabriella, a tagság és jómagam mindenben igyekszünk támogatni a Jakab Antal Kulturális Központ tevékenységét, hogy célkitűzéseit megvalósíthassa, egyházunk, népünk és közösségeink javára és épülésére.

Kísérje Isten áldása az intézményt, annak vezetőit, munkatársait, és mindazokat, akik e nemes törekvés sikeréért való fáradozásokból részt vállalnak.

Linz/Bécs, 2017. február 25.                                          

Prof.  Dr. Vencser László

volt teológiai tanár és kanonok