Reménység kórus – plébániánk énekkara

A felnőttekből álló vegyes kar 1994-ben alalkult. Amatőr énekesek, akik nagyon szeretnek énekelni. Énekükkel, áldozatos munkájukkal emelik, ünnepélyesebbé teszik a liturgiát.

Vendégszerepléseink, fellépéseink:

Ákosfalván,
Radnóton,
Tenken,
Szalontán,
Nagyváradon
Tőkésen.
Kapnikbánya
Micske – 2016
Fegyvernek – 2017
Részt vettünk a Szászrégenben 1998 és 1999–ben megszervezett kórustalálkozón.
a
Énekkarunk tgjainak áldozatos munkájukért és kitartásukért köszönettel és hálával tartozunk. Isten áldja mindannyiuk életét.

Várjuk új tagok jelentkezését is, akik nem sajnálnak áldozatot hozni Egyházunkért, egyházközségünkért, és akik szép énekükkel az Isten dicsőségét szolgálják.

Karvezetőnk: Elekes Gyöngyi, kántornő