Elekes-Darabont Gyöngyvér kántornő bemutatkozása

A nevem Elekes-Darabont Gyöngyi, 1969-ben születten Marosvásárhelyen. 1989-ben érettségiztem a Marosvásárhely-i Művészeti Liceumban, zeneszakon (hegedű, brácsa, zongora).

Még abban az évben, január 27.-én letettem a kántorvizsgát Gyulafehérváron, az érsekség által kinevezett bizottság előtt, és február 2.-ától kezdtem el a kántori szolgálatot, az akkor még Minorita templomban (most egyetemi lelkészség temploma)

1990. szeptember 1.-vel kezdődően Ft. Potyó Ferenc akkori templomigazgató hivatalosan alkalmazott, mint kántor.

1993. december 1-től, Ft. Csató Béla főesperes áthelyezett a Cseralja-i, IV számú „Szent Kozma és Szent Damján vértanúk” plébániára. Azóta itt végzem szolgálatomat.

Plébániánkon egy 20 tagból álló vegyes kórus működik. Rendszeresen énekelünk templomunkban az egyházi év különféle ünnepein.

Az évek folyamán rengeteg helyen vendégszerepeltünk: Ákosfalva, Radnót, Ludas, Szászrégen (kórustalálkozó), Tőkés, Kapnikbánya, Nagyvárad,  (Szent József plébánia,) Tenke, Nagyszalonta, Micske, az idén pedig Fegyverneken biztosítjuk énekünkkel a búcsú énekhátterét.

Arra kérem tisztelettel a kedves olvasókat, hogy aki tud, megteheti és szeret is énekelni, jelentkezzen nálunk az énekkarba.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A Jóisten áldása kísérjen minden jóakaratú embert.


Moldován Annának, a Mária Rádió önkéntesének beszámolója

Moldován Anna vagyok, 1960. szeptember 19-én születtem egy nyárádmenti kis faluban, Búzaházán.

Isten szeretetét és gondoskodását már gyermekkoromban megtapasztaltam, szüleim és nővérem szeretete által. Családunkban az Istenbe vetett hit, a vallásos élet, a felebaráti szeretet meghatározó volt a mindennapokban. Életem folyamán ezek a kincsek nagy segítségemre voltak.

 

    1982-ben szentségi házasságot kötöttem férjemmel, Moldován Árpáddal. Isten három fiúgyermekkel ajándékozott meg minket.

   2013-ban felkérést kaptam, hogy legyek az Erdélyi Mária Rádió önkéntese. Én igent mondtam, mert úgy éreztem, ha egy kicsi jót tehetek, hát teszem, és azért is, hogy az evangélium minél több embertársamhoz eljusson, beteg, magányos és szükségben lévőkhöz egyaránt.

     Ima, szentírásolvasás, elmélkedés, tanítás, az önkéntes találkozók programja: ezeket mind szerkesztem. Kéthavonta találkozunk marosvásárhelyi és környékbeli önkéntesekkel, valamint a székelyudvarhelyi és nagyváradi stúdiók munkatársaival.

A találkozók nyitottak, mindenkit szeretettel várunk!

A találkozók végén átadjuk az összegyült adományokat és átvesszük a Mária Rádió magazinokat.

Az én önkéntes munkám az ingyenes magazinok kézbesítése, mindazoknak, akik erre felíratkoznak, és adományokat gyűjtök a Mária Rádió fennmaradásáért.

 2013-ban és 2015-ben templomunkból egy-egy hétig élőben közvetítettük a szentmisét.

Megköszönöm Ft. Balázs Ferenc plebános úrnak, hogy mindenben támogat, Elekes Gyöngyi  kántornőnek a munkáját, és a kórusnak, hogy ezek a szentmisék még ünnepélyesebbek lehetnek.

Köszönetet mondok minden önzetlen támogatásért, minden adományért és  imáért. Isten fizesse!

Moldován Anna,

a Mária Rádió önkéntese


Hitoktatás az egyházközségben, 2017-ben

A hitoktatás alapvető feladata az Istennel való személyes egyéni kapcsolat megalapozása, megismertetni a gyermekekkel Jézus örömhírét, a lelkükbe ültetni azt, hogy csak Jézussal érdemes élni, és a tőle kapott lelki gazdagság többet ér a világ minden látható földi kincsénél. Az iskolai hitoktatás előnye, hogy tanúságtételre ad lehetőséget és biztatást jelent a közömbösebb gyerekeknek a keresztény tanítás mélyebb megismerésére, a szentmisén való részvételre.

A marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján plébániához tartozó George Coșbuc, Mihai Viteazul, Romulus Guga és Tudor Vladimirescu Általános Iskolákban és az Elektromaros Líceumban tanuló római katolikus gyerekek számára 1991-től, immár 26-ik éve zajlik a hitoktatás, tanterv keretében.

Római katolikus iskolai hitoktatásban összesen 384 diák részesül I-XII osztályig.       

Az iskolai hitoktatás mellett a gyerekek számára a plebániai hitoktatás is korosztályonként szervezett, Balázs Ferenc plébános vezetésével.

A hitoktatásnak közösségformáló szerepe van a gyerekek életében, mivel lehetőséget teremt, hogy különböző ünnepekre közösen készüljenek fel:

  •          Anyák napját ünnepelünk minden Május első vasárnapján,melynek keretében iskolás gyerekek versekkel, énekekkel és virággal köszöntik az édesanyákat

  •          az Úrnapi körmenetben jelentős szerep hárul az elsőáldozókra, ezúttal, mint tanúságtevőre, amikor azt a katolikus hitet vallják meg, amelyben megkeresztelkedtek és amelyben az oltáriszentség szentségének vétele által megerősödtek

  •          közösségformáló céllal már évek óta az elsőáldozó és minisztráns gyermekek számára Balázs Ferenc plebános úr kirándulást szervez (Gyulafehérvár, Csíksomlyó, Székelyudvarhely,Parajd és Bucsin), ahol az egész napot betöltő közös együttlét, programok alatt, a gyerekek megtapasztalják milyen csodálatos érzés egész nap szeretetben Isten közelében élni

  •          templomunk búcsúünnepén a gyerekek ministrálással egybekötött részvétellel fejezik ki elköteleződésüket Jézus mellett és tiszteletüket, hűségüket Szent Kozma és Damján vértanúk mellett, akik hitük megvallásával és minden körülmények közti megőrzésével mutattak követendő példát a mai modern ember számára is

  •          minden év Karácsonyán az elsőáldozásra készülő gyerekek pásztorjátékot mutatnak be, hogy

ezáltal mindenki mélyebben átélje karácsony lényegét: Jézus, Isten Fia születését, aki értünk vállalta a szegénységet, hogy lelkiekben gazdagabbá tehessen minket

  •          évenként különböző témával megrendezett kreativitás vetélkedőn vesznek részt igen nagy létszámban a gyerekek, ahol több kategóriában is bizonyítják rátermettségüket, ügyességüket, szép eredményeket érve el

Jézus így bátorít: „Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35) A Szent Kozma és Damján plebániához tartozó gyerekek minden évben Krisztus el nem múló szavairól tesznek tanúbizonyságota megyei és országos sőt az ökumenikus tantárgyversenyeken(olimpiászokon) is,amelyeken nagy számban és óriási lelkesedéssel vesznek részt.

Dicséret illeti őket azért is, hogy már évek óta nagyon felkészültnek bizonyultak a tantárgyversenyeken , így munkájuk gyümölcsöző, mivel minden évben több első helyezést érnek el a megyei szakaszon így továbbjutnak az országos szakaszra is, ahonnan szintén szép eredményekkel, oklevéllel térnek vissza.

Isten áldása kísérje őket továbbra is és minden jóakaratú embert, aki áldozatot hoz Isten dícsőségéért.

Dr. Bucsa Mária  hitoktató