Rózsafűzér Társulatok

A Szent Kozma és Damján egyházközségnek négy női rózsafűzér csoportja van  és egy férfi csoportja.

Mindegyik csoportnak 20 tagja van.

Az elő csoport vezetője: Szakács Anna
A második csoport vezetője: Simionescu Erzsébet
A harmadik csoport vezetője: Kádár Magdolna
A negyedik,csoport vezetője: Hegedűs  Mária
A férfi  csoport vezetője: Hatsek Levente

A rózsafűzér csoportok 18 éve alakultak.

Tevékenységeink: 

 • Minden szentmise előtt vasárnap és hétköznap is imádkozzuk a rózsafűzért.

 • Nagyböjtben egy külön alkalommal a rózsafűzér csoport végzi a Keresztutat.

 • Január hónapban résztveszünk az ökumenikus Imanyolcadon a város különböző templomaiban. (róm. kat./ ref. /unit. / evang.)

 • Minden év március első péntekén a Nők világimanapján résztveszünk és imáinkkal belekapcsolódunk  az abban az évben megszervezett egyházközség, felekezeti közösség imájába. Együtt  imádkoztunk, róm.kat./ ref./unit/evang.  

 • Úrnapján résztveszünk az oltárok elkészítésénél és szolgálatot teljesítünk az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztus fogadásán.

 • Kispapokért és papokért, papi hivatásokért imádkozunk.

 • Hála- és kérőimákat végzünk egyházközségünk jótevőiért, élő és elhunyt tagjaiért.

 • Adventben résztveszünk a koszorúk elkészítésében és segítünk értékesítésükben.

 • Templomunk  nagytakarításánál, szépítésénél  résztveszünk, anyagilag támogatjuk.

 • A városunkban épülő Szent Család templom építésére gyűjtöttünk.

 • Az épülő Cserealji református óvoda megsegítésére egy tégla árával hozzájárultunk.

 • Városunk egyházközségeinek búcsúünnepein résztveszünk.

 • Gyászmisét végeztetünk elhunyt lelkipásztorainkért, a rózsa fűzér csoport elhunyt tagjaiért.   

 • Nagyszombaton de. 11-órától szentségimádást tartunk a szentsírnál.

 Résztveszünk az egyházközség szervezte zarándoklatokon és mindenben  aktívan résztveszünk és segítünk plébánosunk vezetésével egyházközségünk életében Isten dicsőégére és a lelkek javára