Szent Kozma és Damján

Templomunk patrónusai

Templomunk névadói Szent Kozma és Damján (ógörögül: Koszmasz és Damianosz). Szentté avatott ókeresztény vértanúk, orvosok voltak. 287 körül kezdtek el működni, a legendák megegyeznek abban, hogy az Arábiából származó Damján, testvérével együtt, Kozmával Kis-Ázsiában, a kilikiai Aegeae-ben gyógyított. Buzgó keresztények voltak, szolgálataikért cserébe nem fogadtak el pénzt.
303-ban szenvedtek vértanúhalált mindketten, Cirusban, a Diocletianus császár által elrendelt keresztényüldözés során. Lisias helytartó az elsők között állítja őket bíróság elé. Vízbe dobják az ikreket, megkötözve, de a kötelékek kibomlanak és ők megmenekülnek. Máglyán égetik, de az nem sikerül, nyilakkal lövöldözik, de azok lepattannak a testükről. Végül aztán karddal oltják ki az életüket.
Első templomukat sírjuk fölé emelték. Tiszteltük hamar elterjedt, Justinianus császárnak is köszönhetően, aki súlyos betegségéből való gyógyulását nekik tulajdonította. 1260-ban Párizsban a sebészek első kollégiuma már őket választja védőszentül. Emléknapjuk a római katolikus egyházban szeptember 26-án van, a római kánonban felsorolt szentek sora velük zárul.
A magyar szent Korona úgynevezett Corona Graeca részén találjuk a baloldalon Szent Kozmát, a jobb oldalon pedig Szent Damjánt.
A Nt. Lestyán Ferenc főesperes-plébános úr által, 1988-ban a Nagyhegyszőlő utcában, a Minoriták szőlőjében elkezdett templomépítés egy új helyen, a Bodoni Sándor utca 2.szám alatt valósult meg, ezt a templomot 2001 szept. 27-én Ft. és Nagyméltóságú Dr. Jakubinyi György érsek úr szentelte fel.

Istenünk, Szent Kozma és Damján vértanúid ünnepén téged magasztalunk, mert bölcs gondviseléseddel nekik örök dicsőséget, nekünk pedig pártfogó segítséget adtál!
Forrás: www.katolikus.hu