off

Ft. Balázs Ferenc plébános

 

Személyes adatok:

          Balázs Ferenc vagyok, Ditróban születtem, 1964. április 16.-án. Édesapám  boldogemlékű Balázs Ferenc, édesanyám Szőcs Mélik Juliánna. Egy fiútestvérem van, Balázs István, aki hat évvel idősebb nálam.

          Elemi és középiskoláim egy részét szülőfalumban, Ditróban végeztem, a tizenegy és tizenkettedik osztályt pedig Gyulafehérváron, a Teológiai Líceumban, akkori nevén, Kisszeminárium (Kántoriskola).  1982 – ben érettségiztem Gyulafehérváron a Kántoriskolában.

          Érettségi után kilenc hónapot katona voltam Zilahon, évfolyamtársaimmal együtt.

          1983 őszén keztem meg tanulmányaimat Gyulafehérváron, a Hittudományi Főiskolán1989. június 25.-énboldogemlékű Dr. Jakab Antal megyéspüspök 21 társammal együtt pappá szentelt, a gyulafehérvári Székesegyházban.

          Első ünnepélyes szentmisémet szülőfalumban, a ditrói Jézus Szíve templomban mutattam be, 1989. július első vasárnapján.

 1989 –  1990 ben Kézdivásárhelyen a  Kanta utcai Plébánián, 1990 – 1992 Gyimesközéplokon, 1992 – 1993 Szászrégenben, 1993 – 1997 Kolozsváron a Szent Mihály templomban voltam segédlelkész és az akkori Római Katolikus Líceum első végzős osztályának osztályfőnöke, majd 1997 – 2010 között  a Kisküküllő-menti Szentdemeter, Egrestő, Kiskend, Nagykend, Balavásár, Kelementelke, Szásznádas, Koród, Koródszentmárton  plébánosa.

          2010. augusztus 1- től vagyok a marosvásárhelyi Cserealja  (Tudori), Szent Kozma és Damján Plébánia templom plébánosa.

           Pappászentelésem 25.- évi jubileumát 2014. július 6.-án tartottam a helyi Plébánia templomban.

          ——      

          

 

 
A szerzőről